בלוג המזבלה

תקציב הפרסום של חטיפי אסם יוצא למכרז סגור בקרב משרדי הפרסום של הקבוצה

אסם
אסם

קבוצת אסם מודיעה בימים אלו למשרדי הפרסום המטפלים בתקציביה על שינוי במערך הפרסום של הקבוצה. במסגרת ההערכות החדשה יועמד תקציב הפרסום של חטיפי אסם למכרז סגור בקרב משרדי הפרסום של הקבוצה. בשלב ראשון מותג במבה יועמד למכרז בין מקאן-אריקסון וגיתם BBDO. שאר המותגים ממשיכים לעת עתה להיות באחריות פובליסיס.

במקביל, יעבור הטיפול במותגי הקפה למשרד פובליסיס, המטפל במותגי הקפה של נסטלה בעולם. היערכות חדשה זו מגיעה לאחר שנים רבות בהן מטופלים בהצלחה מותגי הקפה על ידי מקאן-אריקסון ומותגי החטיפים על ידי פובליסיס, וזאת במטרה לרענן את השורות ולקדם גישות ורעיונות חדשים.

הודעת יח"צ מטעם פורטר נובלי.

הוסיפו תגובה