מזבלה
הצל
הצל

הפסיד אבל ניצח: הצל ישלם פיצוי סמלי בלבד בתביעת לשון הרע

תביעת לשון הרע ופגיעה בפרטיות בסך חצי מיליון ש"ח שהגיש גולש ב-2017 נגד יואב הצל אליאסי, הסתיימה השבוע בבית משפט השלום בפתח תקווה, עם פסיקה של השופט אמיר לוקשינסקי גל לפיה הצל ישלם פיצוי בסך 5,000 ש"ח, שהוא הסכום המינימלי שרשאי בית המשפט לפסוק כפיצויים ללא הוכחת נזק.

התביעה הוגשה בפברואר 2017 ע"י גיל בנימין כהן ובא כוחו עו"ד חץ-דוד עוזר, שבמרכזה מספר פרסומים שהתבצעו בעמוד הפייסבוק של הצל.

במקרה אחד התפרסם בעמוד הצל קולאג' תמונות של סטטוסים שנלקחו מתוך פרופיל הפייסבוק של כהן, בהם פרסומי נאצה שפירסם נגד כוחות הביטחון ודגל המדינה.

בין הצדדים התקיימו חילופי דברים קשים ואיומים עוד בטרם התביעה. בכתב התביעה טען כהן כי בעקבות הפרסומים בעמוד הצל, החל לקבל מאות הודעות מגולשים, חלקן עם איומים על חייו. מנגד הצל הציג כי לבית המשפט התכתבות בה כהן איים עליו ועל משפחתו: "ניפגש בקרוב, שמור על הילדים, אם אני מבזבז לך אותם אני אפילו לא יושב בית סוהר".

בפסק הדין מתח השופט ביקורת על חומרת התבטאויותיו של התובע שהיו הטריגר לשיתופים בעמוד הפייסבוק של הצל. "דברי נאצה מבישים ומבזים. לא ראיתי צורך להצטט את דברי הבלע הללו בפסק הדין" כתב השופט. עוד החליט כי "מאחר שהתובע לא הוכיח קיומה של "לשון הרע" בפרסום השני, הרי שתביעתו בעילה זו ביחס לפרסום השני, נדחית".

בהחלטתו כתב: "על רקע במת המחלוקת בין הצדדים, פיצוי סמלי בלבד כדוגמת שקל אחד, עלול לשדר מסר מוטעה של ביזוי נוסף של התובע או "ניצחון" של הנתבע, שעה שלאמיתו של דבר, בתיק זה אין "מנצחים" כלל. המסר שעל הפיצוי להעביר הינו בסופו של דבר, כי לצד הכוח הציבורי שצובר אדם ההופך ל"מוביל דעה", בפרט בתחומים ציבוריים, וזאת אף מעבר להובלת דעה בתחומים מסחריים או אחרים, צומחת לה גם אחריות ומתחייבת מידה מסוימת של איפוק וזהירות. בפרט הדברים נכונים, כמובהר לעיל, בהתבטאויות שבהן קיימים פערי כוחות מהותיים בין "מוביל הדעה" לבין מושא הפרסום, כבמקרה דנא. הסתפקות בפיצוי סמלי כגון שקל אחד בנסיבות אלה, עלול להוביל להתרת הרסן ולפגיעות העולות על הנדרש."

"בהתחשב במכלול השיקולים שפורטו לעיל, מצאתי להעמיד את הפיצויים על סך של 5,000 .₪ סכום זה הינו נמוך משמעותית מהסכום שהיה נפסק אלמלא הנסיבות המקלות שפורטו לעיל, אולם אין מדובר בפיצוי שהוא סמלי בלבד. לעניין הוצאות ההליך – בשים לב לתוצאה שאליה הגעתי, כמו גם לפער שבין התביעה לבין הסכום 4 שנפסק, מצאתי להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו".

הוסיפו תגובה