קולנוע

קולנוע – סינמה, בית קולנוע, פעילויות בתוך בתי קולנוע ופרסומות שיועדו להקרנה בבתי קולנוע