מזבלה

פרסומת: למי קראת שום?

מועצת הצמחים בסרטון פרסומת לשום הישראלי – שום דבר לא דומה לו. מועצת הצמחים הוקמה בשנת 2004 במהלך בו איחדו על פי חוק 4 מועצות: הירקות, הפירות, פרי ההדר והפרחים. מועצת הצמחים הינה מועצה סטטוטורית ומורכבת מרוב של מגדלים נבחרים ומנציגי ממשלה והציבור. לימים הוצא ענף הפרחים מהמועצה ולאחרונה צורף אליה בחקיקה ענף הזית. המועצה פועלת במישורים הציבוריים והמקצועיים של ענף החקלאות כגורם מרכזי לצד משרד החקלאות וארגוני המגדלים.

הוסיפו תגובה