מזבלה

אין באמת אפליה במדינה – גולשים מדובבים מחדש את קמפיין האפליה של משרד המשפטים