מזבלה

פרסומת טלוויזיה

פרסומת טלוויזיה – מאגר פרסומות. תשדירי פרסום בטלוויזיה, לרוב נעים בין 5 שניות מעברון או חסות לדקה שלמה של פרסומת בטלוויזיה. הפרסומת הממוצעת הינה כ-30 שניות.