ג'ורדנה קטלר

ג'ורדנה קטלר (Jordana Cutler) היא לוביסטית, משמשת כראש המדיניות וקשרי ממשל של חברת פייסבוק ישראל, אותה מנהלת עדי סופר תאני. קטלר נכנסה לתפקיד ביוני 2016 תחת פעילות פייסבוק לונדון ובכפיפות למנהל המדיניות האיזורי של פייסבוק העולמית.

תפריט הבית

קטגוריות פוסטים